จดหมายข่าว ฉบับที่ 166 โรงเรียนลำปางกัลยาณี แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการขุญหาญ นิตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา