จดหมายข่าว ฉบับที่ 166 ลูกสนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566”