จดหมายข่าว ฉบับที่ 168 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565