จดหมายข่าว ฉบับที่ 170 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ