จดหมายข่าว ฉบับที่ 171 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดการอบรมพัฒนานักเรียนคณิตคิดเร็วตัวแทนประเทศไทย