จดหมายข่าว ฉบับที่ 175 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีฯ เฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566