จดหมายข่าว ฉบับที่ 176 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว และห้องเรียนคนดี TO BE NUMER ONE ประจำปี 2566