จดหมายข่าว ฉบับที่ 180 โรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้าอันดับ 1 สถานศึกษาที่มีรางวัลผลงานทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2022 อันดับสูงสุดระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564