จดหมายข่าว ฉบับที่ 181 คุณครูคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ คุณครูคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี ผลงานทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ประจำปี 2564