จดหมายข่าว ฉบับที่ 183 ลูกสนคนเก่ง รับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่นและมีความประพฤติดี จาก ADMINISTARTOR TEAM LEE DONG WOOK THAILAND OFFICIAL AND LEE DONG WOOK THAI FANS