จดหมายข่าว ฉบับที่ 184 สภานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนจัดงานข่วงหลวง 2 ในมุมมองของเยาวชนจังหวัดลำปาง