จดหมายข่าว ฉบับที่ 184 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนจังหวัดลำปางและประเทศไทย