จดหมายข่าวฉบับที่ 186 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลระกับประเทศ การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต้น “โครงการเท่อย่างไทยโดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี”