จดหมายข่าว ฉบับที่ 187 ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ม.ปลาย “โครงการเท่อย่างไทยโดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี”