จดหมายข่าว ฉบับที่ 188 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง