จดหมายข่าว ฉบับที่ 191โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมค่ายภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศส ระดับภาคเหนือ