จดหมายข่าว ฉบับที่ 192 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมคณะกรรมการการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566