จดหมายข่าว ฉบับที่ 193 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566