จดหมายข่าว ฉบับที่ 200 ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลถ้วยประทาร การแข่งขันร้องเพลง PITCHASILAPHA Singing Contest 2022 พร้อมไปต่อระดับโลก ณ ประเทศเยอรมัน