จดหมายข่าว ฉบับที่ 201 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ และศึกษาดูงาน คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี