จดหมายข่าว ฉบับที่ 203 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ “ยิ่งให้…ยิ่งได้สุขภาพดี”