จดหมายข่าว ฉบับที่ 205 ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดโครงการติวเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)