จดหมายข่าว ฉบับที่ 215 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการลงพื้นที่จาก สพฐ. ในกิจกรรม Webinar ประวัติศาสตร์ 12 เดือน นวัตกรรม การจัดเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต