จดหมายข่าว ฉบับที่ 216 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประุมเตรียมจัดกิจกรรม งานเดินการกุศล “สายสัมพันธ์ครอบครัวลำปางกัลยาณี” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566