จดหมายข่าว ฉบับที่ 216 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศอิตาลี่ ประเทศเดนมาร์ก และประเทศเม็กซิโก