จดหมายข่าว ฉบับที่ 217 ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ สู่รั้วน้ำเงิน – ขาว โรงเรียนลำปางกัลยาณี Welcome to Lampang Kanlayanee School