จดหมายข่าว ฉบับที่ 220 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2565 จากกระทวงศึกษาธิการ