จดหมายข่าว ฉบับที่ 221โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมการอบรม เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตโลก ระดับภาคเหนือ