จดหมายข่าว ฉบับที่ 224 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น (มัคนายกน้อย) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566