จดหมายข่าว ฉบับที่ 225 ขอแสดงความยินดีกับ ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่26