จดหมายข่าว ฉบับที่ 230 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมการสื่อสารเชิงบวก ในยุคจักรวาลนิรมิต (Metaverse)