จดหมายข่าว ฉบับที่ 232 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย การตัดกระดาษสกุลช่างลำปาง