จดหมายข่าว ฉบับที่ 233 คุณครูคนเก่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ จาก สพฐ.