จดหมายข่าว ฉบับที่ 233 คุณครูคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี ผ่านการกัดเลือก มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด โครงการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นนักวิชาการระดับโลก