จดหมายข่าว ฉบับที่ 235โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8 /2566