จดหมายข่าว ฉบับที่ 238 ลูกสนคนเก่ง ทีม AFS At First Sight โรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE พร้อมเข้าแข่งขันต่อระดับภาค