จดหมายข่าว ฉบับที่ 241 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และทำบุญโครงการ ตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2566