จดหมายข่าว ฉบับที่ 241 ลูกสนคนเก่ง! ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนักรบไซเบอร์ การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย “Thailand Cyber Top Talent 2023”