จดหมายข่าว ฉบับที่ 242 กิจกรรมอำลาลูกสน ข้าราชการครูและบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2566