จดหมายข่าว ฉบับที่ 245 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยารี ปีการศึกษา 2565 “ประวัติศาสตร์ลำปาง 1300 ปี”