จดหมายข่าว ฉบับที่ 247 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่