จดหมายข่าว ฉบับที่ 257 กิจกรรมเดินการกุศล “สายสัมพันธ์ครองครัวลำปางกัลยาณี” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 CHARITY WALK FOR LKS FAMILY 2023