จดหมายข่าว ฉบับที่ 277 คุณครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566