จดหมายข่าว ฉบับที่ 290 ลูกสนคนเก่ง วงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง โรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่