จดหมายข่าว ฉบับที่ 292 “Women Power No cencer สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง” สร้างภูมิคุ้มกัน HPV นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีสุขภาพ ปลอดมะเร็ง