จดหมายข่าว ฉบับที่ 292 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนลำปางกัลยาณี มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี