จดหมายข่าว ฉบับที่ 292 โรงเรียนลำปางกัลยาณี และครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทสถานศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดลำปางดีเด่น ประจำปี 2564