จดหมายข่าว ฉบับที่ 293 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง “หยาดน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนสู่แผ่นดิน” ประจำปี 2566