จดหมายข่าว ฉบับที่ 294 มูลนิธิปินยาถ สุวรรณเลิศ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิฯเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี จำนวน 500,000 บาท