จดหมายข่าว ฉบับที่ 297 ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาเป็นเลิศ” ภาคเหนือ